Här kommer en berättelser om hur storsjöodjuret kan ha kommit till och hur det har observerats.

 

För länge sedan stod det två troll som hette Kata & Jata vid storsjöns strand och kokade något i en gryta, i flera dagar, veckor och år.

 

En kväll small det till i grytan och ett djur med ormkropp och katthuvud ringlade ur grytan och ner i Storsjön.

 

Djuret växte och tillslut nådde det runt Frösön

och kunde bita sig själv i svansen.

 

Informationen kommer från:

Jamtli & Illustration gjord av: Anders Suneson.

 

Så här skriver wikipedia om Storsjöodjuret.

 

Storsjöodjuret är ett folkloristiskt eller möjligen kryptozoologiskt fenomen i Storsjön i centrala Jämtland. Odjuret omnämndes i skrift första gången år 1635 i sägnen om trollen Jata och Kata, nedtecknad av kyrkoherden Mogens Pedersen. Här associeras odjuret med Frösö runsten, som liksom många andra runstenar visar en ormfigur med drakslingor.

Talrika anspråk om observationer av fenomenet har gjorts sedan 1800-talet och framåt, främst under sommaren och särskilt under rötmånaden, mestadels i södra och östra delen av sjön.

 

1894 skapades ett särskilt bolag för att fånga odjuret. Dåvarande kungen Oscar II, bidrog med pengar till bolaget och även Östersunds stad var med och satsade kapital till en specialkonstruerad fångstsax som i dag finns att beskåda på Jämtlands Läns Museum. Denna skulle enligt uppgift agnas med en spädgris, men man fick aldrig något napp.

 

1986 förbjöd länsstyrelsen i Jämtlands län att "döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjöodjuret" och att "borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo".

 

2000 anlades speciella utsiktsplatser runt Storsjön. 2002 ansökte en privatperson om dispens från förbudet mot att plocka Storsjöodjurets ägg, men Miljödomstolen yttrade att länsstyrelsens fridlysningsbeslut stred mot regeringsformens krav på saklighet, i och med att en "vetenskapligt icke verifierad djurart" fridlysts. 2005 meddelade JO att denne delade miljödomstolens bedömning, och ansåg föreskriften om Storsjöodjuret inte kunde tillämpas.Länsstyrelsen valde i början av 2006 att ompröva, och därefter upphäva, beslutet från 1986.

 

I juni 2008 placerades fyra webbkameror och en värmesökande kamera ut på holmen Nysvehälla i Storsjön, i syfte att upptäcka odjuret. Projektet finansieras av företagarföreningen i Svenstavik, samt av Bergs kommun och EU-medel som länsstyrelsen förfogar över. I augusti 2008 fångades odjuret på film, enligt filmteamet. Videoklippet visades i media och lades ut på Youtube.

 

Observationer

 

I slutet av Juli 1863 hade Bromée och hans gårdsfolk just kommit hem från slåtten.

Från stranden hördes något som plaskade och väsnades.

Man såg ett ca. 6 meter stort och styggt djur med flera korta och tjocka fötter.

Det liknade 10-12 hoplänkade ankare.

Snabbt laddade man två gevär och gav sig ut i båtar.

Trotts att männen rodde allt de förmådde kom dom aldrig inom skotthåll.

Mitt på sjön försvann djuret ner i sjön.

 

*** *** ***

1894 skrämdes Anna-Märta Rahm upp i en björk.

"Odjuret var grått som en elefant och ögonen var jätte stora."

Anna-Märta satt i 4 timmar uppe i björken.

 

*** *** ***

En dykare inspekterar röranslutningar på sjöbotten utanför Minnesgärde,

plötsligt stötte han på något, ett djur som var 2-3 meter långt och från

överläppen hängde det ner en tveeggad tunga.

På ovansidan röret låg ett något mindre djur.

Dykaren antog att det han sett inte var speciellt ovanligt.

När han senare träffade en fiskekunnig bekant, fick han veta att

någon sådan fiskart inte finns i Storsjön.

 

*** *** ***

Några ungdomar såg något "jätte mysko" som simmade i vattnet,

det var grön/svart och hade ett hästliknande huvud.

Det var 3-4 datorer långt.

Observationen skedde utanför Oviken.

 

På:

www.storsjoodjuret.nu

 

kan du hitta mer information om djuret.

Där har dom även kamror som är utsatta på olika ställen i Storsjön.

 

Det finns också information om det öppnade storsjöodjurs centret i Svenstavik.

 

Copyright © All Rights Reserved / hegled.se 2008